W dniu dzisiejszym w siedzibie naszego klubu odbyło się trwające 2 godziny merytoryczne spotkanie przedstawicieli kibiców z trenerem Arki oraz kierownikiem pionu sportowego - Antkiem Łukasiewiczem.
Podczas spotkania obie strony przedstawiły opinie odnośnie bieżącej sytuacji w jakiej znajduje się klub oraz swoje wnioski na najbliższą przyszłość, by Arka osiągała w końcu lepsze wyniki.
Trener wysłuchał naszych argumentów i wskazówek, a my wysłuchaliśmy jego zdania. Rozmawialiśmy o wielu konkretnych sprawach, w tym między innymi o kwestiach związanych z kontraktowaniem zawodników, wyborem kadry meczowej oraz podejściu trenera do kibiców i zawodników Arki. Wspomnieliśmy oczywiście o zachowaniu trenera wobec kibiców po przegranych meczach. Trener przedstawił swoją opinię i wizję na te tematy. W kilku sprawach wspólnie się zgodziliśmy, jednak w wielu kwestiach mamy odmienne zdanie i nie zgadzamy się z trenerem.
Już w najbliższym czasie przekonamy się czy trener przemyśli pewne sprawy i wyciągnie odpowiednie wnioski.

Zachęcamy wszystkich do zapisywania się na wyjazd do Lubina i wspierania Arki w tym wyjazdowym spotkaniu!